Volwassenen / Senioren

Contact

Met diverse activiteiten voor jong en oud brengt Trema mensen met elkaar in contact. Leeftijd speelt soms een rol, maar vaak ook niet. Wanneer leeftijd beperkingen met zich meebrengt, dan biedt het aanbod voor senioren misschien mogelijkheden. Naast ontmoeting is Trema ook actief op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Meedoen

Belangrijk is, dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat ieder daaraan een steentje kan bijdragen. Zo wordt bij het organiseren van allerlei activiteiten een actieve inbreng zeer op prijs gesteld; de een is graag creatief bezig terwijl een ander liever veel beweegt. Zoveel mensen, zoveel wensen. Als Trema daarbij van dienst kan zijn, is de missie geslaagd!

Verbinding

Trema werkt nauw samen met andere organisaties zoals de Thuiszorg, Loket Altena, Centrum Jeugd en Gezin enz. Het samen aanpakken van de problemen levert voor iedereen meer op.

Meer informatie